Potpisan Protokol za u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece na području općine Breza

img Potpisivanje protokola

Potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece na području općine Breza

U maloj sali Općine Breza, 16. decembra 2022. godine, potpisan je Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u općini Breza. Dokument pruža jasne korake koje treba poduzeti u cilju zaštite djece koja su žrtve bilo kojeg oblika iskorištavanja.

 

Potpisnici ovog značajnog akta su: načelnik Općine Breza Vedad Jusić, direktor JU Centar za socijalni rad Osman Salkić, komandir Policijske stanice Mensur Halilović, direktorica JU Dom zdravlja Amina Tabaković, pomoćnik direktora u JU OŠ “Safvet-beg Bašagić” Sanel Omerhodžić, direktor JU OŠ “Enver Čolaković” Dženan Avdukić, direktor JU Gimnazija Muhsin Rizvić” Ermin Ferhatović, direktorica JU Mješovita srednja škola Mehmedalija Mak Dizdar” Indira Likić i direktorica Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Umihana Čuvidina” Azra Zećo.

 

Izrada Protokola u općini Breza dio je projekta ,,Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH" koji, u partnerstvu s Udruženjem "Zemlja djece u BiH" i organizacijom „Kali Sara – Romski informativni centar, a uz podršku Državnog sekreterijata Sjedinjenih Američkih Država, implementira organizacija World Vision BiH (WVI BiH). Njegovim potpisivanjem doprineseno je implementaciji Akcionog plana Zeničko dobojskog kantona za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023.

 

Činu potpisivanja prisustvovale su direktorica Udruženja Zemlja djece u BiH” Mirsada Bajramović i projektna koordinatorica organizacije WVI BiH Adisa Redžić.

 “Hvala vam što ste pomogli da završimo jedan višemjesečni proces kreiranja lokalnog referalnog mehanizma za borbu protiv trgovine djecom, odnosno za suzbijanje prosjačenja, ali i svih drugih oblika eksploatacije djece. Općina Breza nije amnestirana od pojave prosjačenja djece, kao ni veliki broj drugih općina s tim što prilikom našeg djelovanja stalno govorimo da, ako problem nije prisutan danas, bit će vidljiv sutra. Za eksploataciju je ključna migracija djece. Oni koji eksploatišu djecu, transportuju ih od grada do grada.”, izjavila je direktorica Bajramović.

Breza je 26. lokalna zajednica koja je potpisivanjem protokola obuhvatila sve ključne organizacije, institucije i ustanove koje se bave zaštitom djece.

 “Organizacija World Vision, već nekoliko godina, djeluje na području općine Breza, radeći sa najranjivijim kategorijama stanovništva. Meni je drago da je Općina Breza, kroz ovaj projekt i navedene aktivnosti, dobila novu vrijednost i postala dio državnog referalnog mehanizma, zbog čega je u prednosti.”, navela je koordinatorica Redžić.

 

Trgovina djecom, koja je usko povezana sa prisilnim radom, predstavlja složen društveni problem koji zahtijeva promišljeno plansko djelovanje i stalnu potragu za rješenjima, smatra direktor Osman Salkić.

Izuzetno sam ponosan. Drago mi je što u Brezi, pored lokalnih zajednica koje su to uradile ranije, imamo priliku da potpišemo jedan dokument od veoma velike važnosti, koji će biti izuzetan alat za naše djelovanje. Sretan što ćemo našu aktivnost ozvaničiti baš danas, u petak, na pazarni dan u Brezi tokom kojeg smo na užem gradskom području u prosjačenju redovno susretali određeni broj djece. Nismo ni bili svjesni da su ta djeca, veoma često, žrtve trgovine ljudima. Ni mnogi profesionalci danas nisu svjesni o koliko teškom krivičnom djelu i ozbiljnoj povredi ljudskih prava se radi. Bitno je da ćemo, kao lokalna zajednica, imati jasno zaokružene smjernice postupanja profesionalaca. Informacije treba prezentirati i svakom građaninu općine Breza. Potrebno je uložiti mnogo napora kako bi se eksploatacija djece eliminisala. U tom procesu će veliku i značajnu ulogu odigrati i multisektoralna grupa koju čine predstavnici lokalnih institucija i ustanova.” istaknuo je Salkić.

 

Načelnik Vedad Jusić je uputio izraze zahvalnosti svim učesnicima u procesu. “Dobili smo jedan mehanizam putem kojeg ćemo moći ići u pravcu prevazilaženja temeljnih uzroka trgovine djecom. Razgovor o predmetnoj temi trebamo otvoriti u svim našim ustanovama”, naglasio je načelnik Općine Breza.

 

Aktivnost se realizuje u okviru projekta" Jačanje lokalnih referalnih mehanizama za suzbijanje trgovine ljudima", koji se implementira od strane World Vision u Bosni i Hercegovini, organizacije Zemlja djece u Bosni i Hercegovini i romskog informativnog centra Kali Sara, a koji je podržan je od strane Vlade SAD-a.

Objavljeno:

30.01.2023